warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

We wtorek 19 września o godz. 12.00 rozpoczęły się uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej, naszej Patronki.  Uroczystościom przewodniczył wice dziekan dekanatu Sambor, ks. Włodziemierz Strogusz. Słowo Boże do licznie zebranych parafian i pielgrzymów wygłosił ks. Józef Krzyszycha MS z Braiłowa. Kaznodzieja, zwrócił uwagę na fakt, że po ludzku można mieć różne uwagi do Maksymalna i Melani, świadków zjawienia w La Salette. W ich życiorysie możemy dostrzec zarówno mocne jak i słabe strony. Mimo wszystko Matka Boża im zaufała i to im powierzyła misję ogłoszenia światu swojego Orędzia. Kaznodzieja przypomniał również historię św. Piotra, który mimo poważnych błędów w swoim życiu do końca cieszył się zaufaniem Pana Boga i to on został pierwszym Papieżem. „Bardzo prosto nam dziś krytykować wypowiedzi Ojca św., szczególnie te bolesne, które dotyczą wojny toczącej się w naszej Ojczyźnie. Łatwo jest gorszyć się złym świadectwem księży czy hierarchów kościelnych. Bardzo dokładnie widać winy naszych sąsiadów czy innych osób ale Pan Bóg nie przekreśla nikogo. Przysyła na Świętą Górę w La Salette Matkę Bożą aby przypomnieć nam, że wszyscy powinniśmy chcieć codziennie się nawracać ponieważ każdemu z nas zaufał i każdego z nas obdarzył konkretnym powołaniem” – podkreślił ks. Józef. Uroczystości zakończyła procesja z figurą Matki Bożej wokół Kalwarii i modlitwa o pokój w Ukrainie.

loading
×