warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!


We wtorek 19 września o godz. 12.00 rozpoczęły się uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej, naszej Patronki.  Uroczystościom przewodniczył wice dziekan dekanatu Sambor, ks. Włodziemierz Strogusz. Słowo Boże do licznie zebranych parafian i pielgrzymów wygłosił ks. Józef Krzyszycha MS z Braiłowa. Kaznodzieja, zwrócił uwagę na fakt, że po ludzku można mieć różne uwagi do Maksymalna […] Read more...



Początek września to czas w którym do wspomnień przechodzi okres wakacji i przyjemnego odpoczynku a zaczyna się czas nauki i wytężonej pracy. 1 września w czasie Mszy św. dzieci, młodzież oraz nauczyciele i wychowawcy z naszej parafii dziękowali Panu Bogu za bezpiecznie przeżyty czas wakacji oraz prosili o błogosławieństwo na cały rozpoczynający się rok szkolny. […] Read more...



W niedzielę 3 września pięciu młodych chłopców z naszej parafii rozpoczęło roczny okres nauki i przygotowania do pełnienia służby przy ołtarzu. Przed licznie zgromadzoną wspólnotą parafialną wypowiedzieli słowa modlitwy: „Panie Jezu Chryste!. Ty wołasz nas do służby liturgicznej. Spojrzyj na nasze dobre chęci. Umacniaj naszą wolę. Zachowaj od zniechęcenia. Szczególnie prosimy Cię, pomnażaj naszą pobożność […] Read more...



W dniach od 21 do 26 sierpnia 2023 roku trzydziestu ministrantów z parafii w Łanowicach, Busku i Braiłowie uczestniczyło w wakacyjnym wyjeździe formacyjnym. Piękna przyroda Karpat stała się ważnym elementem tego czasu nauki i odpoczynku. Oprócz codziennej modlitwy ministranci uczestniczyli w zajęciach, dzięki którym mogli lepiej zrozumieć jak ważną role w Kościele pełni Liturgiczna Służba […] Read more...



„Nie piasek a skała naprawdę jest trwała” to hasło tegorocznych rekolekcji, które odbyły się w naszej parafii w dniach od 14 do 19 sierpnia 2023 roku. Rekolekcje w których wzięło udział około czterdziestu pięciu naszych najmłodszych parafian miały formę półkolonii i przygotowane zostały przez młodzież gromadzącą się na co dzień przy Bazylice Mariackiej w Krakowie […] Read more...



W czwartek 10 sierpnia swoje patronalne święto przeżywała parafia p.w. św. Wawrzyńca w Chyrowie. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Juliusz Figlak CR z Sambora natomiast słowo Boże wygłosił ks. Jarosław Płaza CR. Kaznodzieja nawiązując do życiorysu i męczeńskiej śmierci św. Wawrzyńca przypomniał licznie zgromadzonym wiernym, że wszystkie prześladowania chrześcijan rozpoczynały się dopiero w momencie gdy […] Read more...



25 lipca Kościół w liturgii wspomina św. Krzysztofa, który według legendy pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, proszącego o przeniesienie na drugi brzeg rzeki. Kiedy wziął dziecko na ramiona, odczuł ogromny ciężar. Ciężar ten przytłaczał go do tego stopnia, że zdawało mu się, iż zapadnie się w ziemię. Zapytał więc dziecka: Kto ty jesteś i otrzymał […] Read more...


- PAGE 1 OF 26 -
loading
×