warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

13 czerwca to dzień liturgicznego wspomnienia św. Antoniego z Padwy, patrona parafii w sąsiednich Maksymowicach. Św. Antonii często nazywany jest patronem od rzeczy zagubionych dlatego w tym trudnym czasie wojny w Ukrainie z Łanowic wyruszyła piesza pielgrzymka na uroczystości odpustowe do św. Antoniego w Maksymowicach. W czasie pielgrzymki modlono się aby nasza Ojczyzna nie zginęła ze współczesnej mapy świata. Pielgrzymi prosili Pana Boga o pokój w Ukrainie oraz o bezpieczeństwo dla swoich rodzin, bliskich i wszystkich broniących kraju.

loading
×