warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

W sobotę 11 czerwca 2022 roku na placu po starym kościele w Łanowicach został zainstalowany nowy krzyż. Podobny stał tutaj przez cały okres istnienia świątyni, aż do jej zburzenia przez władze komunistyczne. Nowy krzyż to kolejny etap prac podejmowanych w ramach wewnętrznego projektu parafii: „Ku pamięci ojców i przestrodze dzieci”, w ramach którego na placu po zburzonej świątyni powstaje miejsce upamiętniające długoletnią historię Kościoła w naszej miejscowości oraz dramatyczne przeżycia mieszkańców związane ze zburzeniem świątyni.

 

 

loading
×