warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

11 lutego w dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego. Święto to zostało ustanowione 13 maja 1992 roku przez papieża Jana Pawła II. Mimo bardzo niesprzyjającej pogody i opadów śniegu uniemożliwiających dojazd do kościoła wierni z naszej parafii zgromadzili się na modlitwie w intencji osób chorych i starszych. Modlitewne spotkanie rozpoczęło się od przygotowanego przez dzieci przedstawienia o Ewangelicznym „Niewidomym od urodzenia”. Po przedstawieniu zgromadzeni wzięli udział w modlitwie różańcowej, której towarzyszyły rozważania z dzienniczka św. siostry Faustyny. Na zakończenie różańca każdy z uczestników nabożeństwa otrzymał obrazek z myślą zaczerpniętą z różnych wypowiedzi Matki Teresy z Kalkuty. Następnie wierni uczestniczyli we Mszy św. zakończonej lourdzkim błogosławieństwem. W czasie kazania odczytany został fragment świadectwa jednego z ukraińskich żołnierzy, który uczestnicząc w działaniach wojennych na wschodzie kraju został cudownie ocalony od śmierci. Żołnierz ten ofiarował modlitewnik, który zatrzymał kulę snajpera ratując mu życie. Na zakończenie Mszy św. modlitewnik ten został złożony w kaplicy obok figury Matki Bożej jako wotum wdzięczności za uratowanie życia.

loading
×