warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

W poniedziałek, 21. sierpnia 2017 roku w Łanowicach rozpoczęło się XIII Spotkanie Młodych. Myślą przewodnią są w tym roku słowa: “Mamusiu, prowadź mnie”. Dzień pierwszy rozpoczął się od rejestracji uczestników, którzy przyjechali z Sambora, Sąsiadowic, Pnikuta, Buska, Brajłowa, Krzywego Rogu, Nikopola, Zaporoża i Użohorodu. Najliczniejszą grupę stanowi miejscowa młodzież z parafii Łanowice. Głównymi prowadzącymi są w tym roku ewangelizatorzy z Krasiłowa ze Szkoły Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji, którzy dzielą się z młodymi swoim doświadczeniem przeżywania wiary i relacji z Bogiem. Centralnym momentem pierwszego dnia była Eucharystia sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, w której uczestniczyła młodzież i parafianie. Przewodniczył jej ks. Jan Stachura MS, przełożony Okręgu Europy Wschodniej Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, a homilię wygłosił ks. Zbigniew Beskur MS, proboszcz parafii w Nikopolu.

Kolejnym punktem programu było Orędzie z La Salette, które przedstawił kl. Ivan Strogush MS z pomocą młodzieży. Na zakończenie młodzi mieli okazję, by słowa, które ich poruszyły w ciągu dnia zapisać w dzienniczkach, które otrzymali przy rejestracji, a które mają stać się pamiątką tych dni.

На завершення хлопці та дівчата мали можливість записати окремі слова, що особливо запали їм в душу протягом цього дня, у щоденнички, які вони отримали при реєстрації, і які залишаться їм на пам’ять про ці дні.

loading
×